NOE er en nyetablert, kosteffektiv og innovativ leverandør av kvalifisert personell til petroleumsindustrien. Vi har base i Alta i Finnmark , men rekrutterer bredt i Norge, Danmark og Sverige.  Våre kunder og det enkelte oppdrag har vår største oppmerksomhet, store som små.

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet er kjernen i vår virksomhetsfilosofi og hverdag. Dette er i tråd med både bransje- og samfunnbestemte mål og krav. Våre eiere og medarbeidere er høyt kvalifiserte, motiverte og fleksible fagarbeidere innen de ulike fagdisipliner og er sertifisert og autorisert i henhold til gjeldende bestemmelser.